Blog

Dư nợ giảm dần

Dư nợ giảm dần là gi?

Khoản vay dư nợ giảm dần, tiếng Anh gọi là amortized loan hay amortizing loan.

Khoản vay dư nợ giảm dần là một khoản vay với lịch chi trả hàng kì được tính vào cả gốc lẫn lãi. Một lần chi trả khoản vay sẽ bao gồm trước hết là lãi trong kì, sau đó phần dư ra sẽ trừ vào vốn gốc. Những hình thức vay dư nợ giảm dần thường gặp bao gồm vay mua xe, vay mua nhà, hoặc là vay cá nhân để đầu tư một dự án nhỏ hoặc hợp nhất nợ.

Cách thức hoạt động của khoản vay dư nợ giảm dần

Lãi sẽ được tính theo số dư cuối kì gần nhất của khoản vay. Lãi sẽ giảm dần khi thực hiện chi trả bởi. Vì phần dư ra của số tiền chi trả sau khi trả lãi sẽ được trừ vào vốn gốc, nên phần số dư để tính lãi cũng giảm theo. Tỉ lệ tiền lãi trong mỗi lần chi trả sẽ giảm dần còn tỉ lệ vốn gốc trong mỗi lần chi trả sẽ tăng dần.

Việc tính toán khoản vay dư nợ giảm dần gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên là nhân số dư hiện tại với lãi suất để tìm ra tiền lãi cần trả. Sau đó, trừ khoản tiền phải chi trả hàng kì cho số lãi đó để tìm ra được số vốn gốc được trả trong kì. Số vốn gốc được trả trong kì sẽ được dùng để trừ vào số dư hiện tại để tìm ra số dư hiện tại mới. Và số dư hiện tại mới này sẽ được dùng để tính lãi suất trong kì sau.

Phân biệt các khoản vay dư nợ giảm dần, trả nợ tăng vọt, thẻ tín dụng và tín dụng xoay vòng

Đây là những đặc điểm của ba dạng khoản vay này. Khi thực hiện vay, hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn đúng thứ mình cần.

- Khoản vay dư nợ giảm dần, thường được chi trả trong một khoản thời gian dài, với số tiền chi trả trong mỗi kì bằng nhau. Tuy nhiên, thường sẽ có cách để chi trả nhiều hơn nhằm giảm vốn gốc nhanh hơn.

- Khoản vay trả nợ tăng vọt, ngược lại, thường diễn ra trong thời gian ngắn. Chỉ một phần của vốn gốc được chi trả trong giai đoạn này. Vào cuối giai đoạn, khoản vốn gốc còn lại sẽ được tính vào lần chỉ trả cuối cùng. Khoản chi trả này thường lớn, ít nhất là gấp đôi so với những khoản chi trả trước.

- Khoản vay thẻ tín dụng và tín dụng xoay vòng không giống như khoản vay dư nợ giảm dần vì số tiền vay và số tiền chi trả không cố định.

Với Phần mềm quản lý cầm đồ Morman, hệ thống sẽ giúp bạn quản lý các hợp đồng cầm đồ, tín chấp, trả góp một cách nhanh chóng, đầy đủ và dễ dàng.