Kiểm tra hợp đồng trả góp là công việc cần thiết để nhà quản lý có thể kiểm soát được các khoản vay trong từng hợp đồng cho vay. Quản lý theo [...]