Mở tiệm cầm đồ là một hình thức kinh doanh “ hot ” hiện nay và  so với những ngành nghề khác thì kinh doanh tiệm dịch vụ cầm đồ chiếm nhiều ưu [...]