Tính năng

Chính sách và điều khoản

Website: https://morman.vn được phát triển bởi Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Niềm Tin (Sau đây gọi tắt là “MorMan”).

Cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ trên phần mềm (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “khách hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong điều khoản và điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ của MorMan (Sau đây gọi là “điều khoản và điều kiện”). Bằng việc nhập vào nút “Tôi đồng ý với bản điều khoản của MorMan” ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên phần mềm cũng như các trang web liên kết, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng điều khoản và điều kiện này của chúng tôi:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Phần mềm MorMan: là ứng dụng trên website và mobile, cung cấp giải pháp quản lý cho khách hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoặc dịch vụ tài chính cá nhân.

2. Khách hàng: là tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng phần mềm bằng phương tiện điện tử của mình.

3. Phương tiện điện tử: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện tử, điện tử, kỹ thuật số hoặc các phương tiện khác giúp khách hàng kết nối với hệ thống của MorMan để sử dụng phần mềm.

4. Tài khoản đăng nhập (TK): là nhận dạng duy nhất mà khách hàng chọn và đăng ký với MorMan để đăng nhập vào phần mềm khi khách hàng sử dụng dịch vụ do MorMan cung cấp.

 5. Mật khẩu: là bao gồm tất các các cụm từ, mật mã, chữ số, ký hiệu hoặc các hình thức nhận dạng khác được bảo mật và được cấp cho khách hàng hoặc được khách hàng đăng ký với MorMan mà cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác đó được sử dụng để kết nối với hệ thống của MorMan khi khách hàng sử dụng phần mềm.

6. Phương thức nhận thông báo: là việc khách hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức để nhận/gửi thông tin liên quan với MorMan và/hoặc bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như: tài khoản trên phần mềm, số điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email phù hợp với các thông tin do khách hàng đã cung cấp.

7. Thông tin bảo mật: bao gồm nhưng không giới hạn tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, email mà khách hàng đã đăng ký với MorMan .

8. Dùng thử dịch vụ (Free Trial): khi khách hàng đăng ký sử dụng thử dịch vụ phần mềm, MorMan sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho khách hàng cho tới khi:

a. Hết thời hạn dùng thử 07 ngày kể từ ngày đăng ký và đăng nhập tài khoản.

b. Khách hàng chính thức dùng dịch vụ của phần mềm.

MorMan không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này cho đến thời điểm khách hàng chính thức sử dụng tài khoản. Toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng sẽ bị khóa trên hệ thống khi hết hạn dùng thử nếu khách hàng không chuyển sang hình thức sử dụng chính thức.

9. Sử dụng chính thức tài khoản: là thời gian khách hàng được cấp quyền sử dụng dịch vụ phần mềm theo yêu cầu đăng ký và đã thanh toán phí với MorMan. Phí thanh toán sử dụng phần mềm được áp dụng theo biểu phí của MorMan trong từng thời kỳ và được thông báo đến khách hàng khi có nhu cầu sử dụng chính thức.

10. Gia hạn tài khoản: là việc MorMan cấp thêm thời gian sử dụng phần mềm cho khách hàng theo mức phí mà khách hàng thanh toán cho MorMan. Phí gia hạn sử dụng phần mềm được áp dụng theo biểu phí của MorMan trong từng thời kỳ và được thông báo đến khách hàng khi có nhu cầu gia hạn.

Điều 2. Yêu cầu về thông tin

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của phần mềm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: Thông tin cá nhân và liên hệ của khách hàng được phần mềm đề xuất cung cấp (bao gồm thông tin như: họ và tên, địa chỉ cư trú, điện thoại, email hoặc theo yêu cầu cập nhật các thông tin khác được phần mềm gửi rõ ràng đến khách hàng.

Điều 3. Bản nâng cấp, chỉnh sửa

1. Khách hàng đồng ý rằng, chúng tôi có thể cập nhật điều khoản và điều kiện này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo cập nhật điều khoản và điều kiện bằng một trong các hình thức sau: bằng văn bản, email, SMS hoặc thông báo khi bạn đăng nhập hệ thống.

2. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực theo “ngày có hiệu lực” của điều khoản và điều kiện. Bằng việc đăng nhập hệ thống và tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi nhận được thông báo/cảnh báo của chúng tôi về việc điều khoản và điều kiện đã được thay đổi, bạn đã xác nhận đồng ý với các thay đổi của chúng tôi.

Điều 4. Tài khoản của khách hàng

1. Khách hàng cam kết sẽ luôn tuân thủ quy định của pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hoạt động thực hiện qua phần mềm.

2. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ MorMan hoặc tạm dừng tài khoản hoặc khóa tài khoản, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của MorMan để nêu ra yêu cầu của mình.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

1. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ phần mềm để khởi tạo, sử dụng và lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động của khách hàng. Trong suốt quá trình sử dụng khách hàng phải tự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và hoạt động trên tài khoản của mình, đảm bảo các thông tin và hoạt động này không trái với những quy định của pháp luật và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình.

2. Khách hàng có quyền yêu cầu MorMan tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm theo thông tin tại Điều 9 của bản điều khoản và điều kiện này.

3. Khách hàng không được phép sử dụng phần mềm để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:

a. Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;

b. Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;

c. Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;

d. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;

e. Cản trở hoặc phá hỏng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập phần mềm thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);

f. Vi phạm quy định của pháp luật.

4. Khi sử dụng phần mềm, bạn hiểu và đồng ý rằng MorMan không chịu trách nhiệm và không liên quan đến bất kỳ nội dung thông tin/trao đổi/hoạt động nào giữa bạn và bên thứ ba nào.

Điều 6. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

MorMan không đảm bảo rằng phần mềm và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do MorMan cung cấp, thiết kế sẽ đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu của khách hàng, cũng như không đảm bảo rằng sự vận hành của phần mềm không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virut, phần mềm thứ ba vì các lý do bất khả kháng. MorMan sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có), đồng thời, MorMan sẽ tiến hành khắc phục các các sự cố trong thời gian sớm nhất. MorMan không chịu trách nhiệm liên quan đến tính xác thực của thông tin do khách hàng cung cấp hoặc các nội dung và hoạt động được khách hàng cài đặt, sử dụng trong phần mềm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

Điều 7. Trách nhiệm bảo mật thông tin

1. MorMan đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của MorMan. MorMan cam kết sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Khi phát hiện các thông tin bảo mật hoặc phương tiện điện tử có thể không thuộc quyền kiểm soát của mình, khách hàng phải kịp thời sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo ngay lập tức cho MorMan (thông báo trực tiếp đến hoặc số điện thoại tổng đài của MorMan) về việc kết nối trái phép vào phần mềm bằng tài khoản của khách hàng để thực hiện các hành vi trái phép hoặc vi phạm pháp luật.

Điều 8. Cảnh báo đối với khách hàng

1. Khách hàng phải tự bảo mật thông tin tài khoản của cá nhân, tuyệt đối không để lộ hoặc cung cấp thông tin về user/password của mình trên phần mềm hoặc cung cấp thông tin liên quan (mật khẩu, mã OTP) đến tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho bất kì bên thứ ba nào khác để tránh rủi ro.

2. MorMan có quyền khóa hoặc tạm khóa quyền truy cập phần mềm của khách hàng khi các thông tin bảo mật hoặc phương tiện điện tử của khách hàng được hệ thống MorMan kiểm tra và phản hồi là không chính xác sau một số lần truy cập nhất định hoặc khi khách hàng thông báo về việc có truy cập trái phép vào tài khoản của khách hàng hoặc các trường hợp vi phạm pháp luật của khách hàng được phản ánh, khiếu nại, thông tin đến MorMan.

Điều 9. Quy định chung

1. MorMan là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên phần mềm. Những người truy cập vào phần mềm không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của MorMan bằng văn bản.

2. Bản điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong bản này hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của bản điều khoản và điều kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện và các quy định khác của bản điều khoản và điều kiện này. Những nội dung chưa được quy định trong bản điều khoản và điều kiện này sẽ thực hiện theo các quy định sản phẩm, dịch vụ của MorMan hoặc đối tác của MorMan và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng, thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại trung tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hà Nội, ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là Việt Nam.

4. Bản điều khoản và điều kiện này được đăng tải công khai trên website https://morman.vn và có hiệu lực từ ngày 23/11/2019

5. Chúng tôi luôn cam kết phục vụ tận tâm và sẵn sàng giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. Vì vậy, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua phương thức sau: Số điện thoại: 024.6659.7982. Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.