Tính năng

 • Trang chủ
 • Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng vay Trả góp

Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng vay Trả góp

Tính năng Trả góp dùng để làm gì? Sử dụng tính năng Trả góp như thế nào? Trang tính năng quản lý hợp đồng vay Trả góp giúp bạn quản lý những thông tin gì? Có các chức năng nào trong trang quản lý hợp đồng vay Trả góp này? Và những lưu ý khi sử dụng?

Trong menu tính năng bên trái, chọn Trả góp. Trang tính năng quản lý các hợp đồng vay trả góp sẽ mở ra.

Bảng dữ liệu chứa những thông tin gì?

 • Mã hợp đồng: click vào mã hợp đồng để xem thông tin chi tiết của hợp đồng đó.
 • Tên khách hàng: click vào tên khách hàng để xem thông tin chi tiết về khách hàng vay.
 • Tài sản thế chấp: tên tài sản khách hàng thế chấp
 • Thời gian: là ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng
 • Số tiền vay: Là số tiền khách hàng vay (tiền gốc).
 • Số tiền đã trả: tổng số tiền (gốc+lãi) mà khách hàng đã thanh toán
 • Còn phải đóng: Tổng số tiền khách hàng còn phải đóng
 • Trạng thái hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm:

 • Đủ họ: là hợp đồng đang mở đến thời điểm hiện tại không nợ kì đóng họ
 • Nợ họ: là hợp đồng quá hạn kì đóng họ
 • Quá hạn: là hợp đồng quá thời gian đóng họ
 • Đóng: là hợp đồng đã kết thúc

Các chức năng bạn có thể thao tác:

 • Tìm kiếm hợp đồng theo tên, sđt khách hàng, ngày tháng, trạng thái hợp đồng, tìm kiếm nâng cao theo người quản lý, tình trạng nợ…
 • Thêm mới, sửa, xóa hợp đồng
 • Thanh toán, tất toán hợp đồng
 • Đảo họ
 • Nhắn tin, gửi email cho khách hàng để nhắc nợ
 • In hợp đồng, xuất excel danh sách hợp đồng
 • Chuyển đổi tình trạng nợ sang nợ xấu hoặc nợ rủi ro bằng cách click vào trạng thái của hợp đồng