Tính năng

Chức năng Tất toán trong Trả góp

Chức năng Tất toán một hợp đồng Trả góp được sử dụng khi nào? Sử dụng chức năng Tất toán trong trang tính năng Trả góp như thế nào? Sau khi tất toán hợp đồng Trả góp thì hợp đồng đó có trạng thái là gì? Được lưu lại ở đâu? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng Tất toán trong Trả góp.

Chức năng Tất toán được sử dụng trong trường hợp nào?
Khi một hợp đồng đến hạn phải Tất toán hoặc chưa đến hạn phải Tất toán và khách hàng của bạn thanh toán đủ tiền lãi và gốc.

Sử dụng chức năng Tất toán trong trang tính năng trả góp như thế nào?
Tại trang Trả góp, để tất toán cho hợp đồng vay, bạn chọn hợp đồng muốn tất toán và chọn chức năng Tất toán.

Form chức năng Tất toán hiển thị như sau:

Ở phần thông tin tất toán, bạn nhập vào các thông tin:

  • Người thanh toán: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên người thanh toán
  • Ngày thanh toán: có thể chọn, mặc định là ngày hôm nay
  • Tiền tất toán: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền mà khách hàng phải đóng, bạn cũng có thể nhập lại số tiền tất toán theo ý muốn
  • Chi phí khác: nhập chi phí khác nếu có

Tab Nội dung trả cho bạn các thông tin về hợp đồng như: số tiền vay, thời gian vay, kiểu vay, số tiền đã trả, số tiền còn phải trả, số ngày trả lãi,...

Tab Lần thanh toán cho bạn các thông tin:

  • Ngày trả lãi: phần mềm tự động tính ngày trả lãi của từng kì
  • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì nếu có
  • Tiền gốc: hiển thị được số tiền gốc khách hàng đã trả của hợp đồng
  • Chi phí khác: hiển thị được số tiền phí khác khách hàng đã thanh toán
  • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
  • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

Tab Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hàng phải trả

Sau khi tất toán hợp đồng thì hợp đồng đó có trạng thái là gì? Được lưu lại ở đâu? 
Sau khi thực hiện tất toán hợp đồng hợp đồng đó sẽ chuyển sang trạng thái "Đóng". Để tìm thấy hợp đồng đã tất toán hãy sử dụng lọc dữ liệu với trạng thái "Đóng".