Tính năng

  • Trang chủ
  • Chức năng Nhắn tin, gửi Email trong Trả góp

Chức năng Nhắn tin, gửi Email trong Trả góp

Khi nào cần tới chức năng Nhắn tin, Gửi Email? Sử dụng chức năng Nhắn tin, Gửi Email trong Trả góp như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Nhắn tin và Gửi Email trong trang tính năng quản lý hợp đồng vay Trả góp.

Nhắn tin

Tính năng nhắn tin cho phép các bạn gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hang một cách nhanh chóng và thuận tiện

Trên danh sách các hợp đồng trả góp, bạn chọn hợp đồng  cần gửi tin nhắn và bấm vào nút “Nhắn tin”

Khi chọn gửi tin nhắn tự động lấy được số điện thoại của khách hàng trong hợp đồng vào mục “Số điện thoại”

Gửi email

Tính năng nhắn tin cho phép các bạn gửi email cho khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện

Trên danh sách các hợp đồng cầm đồ, bạn chọn hợp đồng  cần gửi email và bấm vào nút “Gửi email”