Tính năng

Chức năng Thanh toán trong Trả góp

Khi nào sử dụng chức năng Thanh toán trong Trả góp ? Sử dụng chức năng Thanh toán trong Trả góp như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng Thanh toán trong tính năng quản lý các hợp đồng vay Trả góp.

Trên danh sách các hợp đồng trả góp, bạn chọn hợp đồng muốn thanh toán và bấm vào nút “Thanh Toán”

Form chức năng thanh toán hiển thị

Ở phần nội dung thanh toán, bạn nhập vào các thông tin:

  • Người đóng lãi: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên người đóng lãi.
  • Ngày đóng lãi: có thể chọn, mặc định là ngày hôm nay
  • Tiền thanh toán: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền theo kì mà khách hàng phải đóng
  • Chi phí khác: nhập vào chi phí khác nếu có

Tab Thông tin hợp đồng cho bạn các thông tin: tiền vay, số tiền trả 1 đợt, kiểu vay, thời gian vay, số tiền phải thanh toán

Tab Lần thanh toán sẽ cho bạn các thông tin:

  • Ngày trả: phần mềm tự động tính ngày trả của từng kì
  • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
  • Tiền gốc: phần mềm tự động tính số tiền gốc phải trả theo từng kì
  • Chi phí khác: hiển thị được số tiền phí khác khách hàng đã thanh toán
  • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
  • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

Tab Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hang phải trả tính đến hiện tại

Sau khi nhập thông tin vào phần nội dung thanh toán và ấn vào nút Xác nhận thanh toán là bạn đã thanh toán cho hợp đồng thành công