Tính năng

Chức năng Đảo họ trong Trả góp

Chức năng Đảo họ trong Trả góp được sử dụng khi nào? Sử dụng chức năng Đảo họ trong Trả góp như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Đảo họ trong trang tính năng quản lý hợp đồng vay Trả góp.

Chức năng đảo họ được sử dụng khi nào?

Khi khách đang theo một họ chưa đến ngày tất toán họ nhưng khách muốn vay thêm mà không muốn thêm một họ mới, mà kết thúc họ giữ chừng

Thực hiện chức năng đảo họ như thế nào?

Trên danh sách các hợp đồng trả góp, bạn chọn hợp đồng đang vay muốn đảo họ và bấm vào nút “Đảo họ”

Màn hình hiển thị form Đảo họ

Tại đây bạn nhập vào các thông tin về bát họ mới, phần mềm sẽ tự động tính cho bạn số tiền khách được nhận về sau khi bù trừ số tiền ở bát họ cũ.

Sau khi ấn vào Xác nhận là hợp đồng của bạn được đảo họ thành công, các thông tin về kì thanh toán sẽ được cập nhật lại theo bát họ mới.