Tính năng

  • Trang chủ
  • Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Trả góp

Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Trả góp

Thêm mới một hợp đồng vay Trả góp như thế nào? Sửa một hợp đồng vay Trả góp khi đã tạo sai như thế nào? Muốn xóa một hợp đồng vay Trả góp làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới một hợp đồng vayTrả góp, sửa một hợp đồng vay Trả góp và xóa một hợp đồng vay Trả góp.

1. Thêm mới hợp đồng

Để thêm mới hợp đồng trả góp, bạn click vào nút Thêm mới bên dưới bảng danh sách hợp đồng.
Tại đây bạn nhập vào các thông tin của hợp đồng
- Thông tin khách vay
Bao gồm 2 trường hợp khách hàng mới đến vay và khách hàng đã có trong hệ thống. 
Trường hợp khách hàng mới đến vay lần đầu tiên, bạn nhập vào các thông tin của khách hàng:
Họ và tên: nhập họ tên khách hàng, bạn hãy nhập vào ít nhất 2 từ
Ngày sinh: nhập ngày tháng năm sinh khách hàng
Địa chỉ: nhập địa chỉ khách hàng
Số điện thoại: nhập số điện thoại của khách hàng, nếu khách hàng có nhiều số điện thoại, bạn nhập các số cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
Số chứng minh thư
Ngày cấp chứng minh thư
Nơi cấp chứng minh thư
Upload ảnh khách hàng: nếu bạn có ảnh chân dung của khách hàng, bạn có thể up lên ở khu vực ảnh khách hàng
Lưu ý: bạn chỉ cần bắt buộc nhập vào họ tên khách hàng, không nhất thiết phải nhập đầy đủ toàn bộ thông tin như trên
Trường hợp khách hàng có trong hệ thống
Bạn gõ tên khách hàng, phần mềm sẽ được tự động gợi ý được các khách hàng có tên như đang nhập để chọn được khách hàng đã từng có trong hệ thống rồi
Khi chọn khách hàng, các thông tin về khách hàng trước đây bạn đã nhập sẽ hiển thị luôn vào phần thông tin khách hàng. Bạn vẫn có thể sửa lại được theo ý muốn nếu như khách hàng có thay đổi lại thông tin
- Thông tin cho vay
Ngày vay: Nhập ngày khách hàng vay tiền
Tổng tiền vay: Là số tiền khách vay trên hợp đồng vay
Bốc trong vòng: là tổng thời gian của kì góp
Kì góp: bạn nhập vào số ngày của 1 kì góp
Hình thức vay:

  • Nếu bạn chọn trả lãi thiếu, bạn nhập vào tiền lãi cắt trước, hệ thống sẽ tự động tính ra cho bạn số tiền đưa khách hoặc ngược lại
  • Nếu bạn chọn trả lãi đủ, bạn nhập vào tiền lãi của 1 kì, hệ thống sẽ tự động tính ra tổng lãi cả kì, hoặc ngược lại.

Tiền trả gốc/ngày: khi bạn nhập vào các thông tin bên trên thì hệ thống sẽ tự động tính ra cho bạn số tiền này
Bạn có thể nhập vào tài sản thế chấp nếu có
Khi nhập vào đủ thông tin thì phần mềm sẽ tự động tính ra số tiền phải trả của từng kì.

  • Khi bấm “thêm mới” thì hợp đồng của bạn đã được thêm thành công. Bạn có thể sửa và cập nhật lại thông tin cũng như in hợp đồng, in phiếu thu kì lãi đầu tiên một cách nhanh chóng.
  • Khi bấm “chờ duyệt” thì hợp đồng sẽ được chuyển vào danh sách “Hợp đồng chờ duyệt”

2. Sửa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng trả góp, bạn chọn hợp đồng cần sửa và bấm vào nút Sửa, ở đây bạn có thể sửa lại các thông tin của hợp đồng theo ý muốn. Bấm nút Cập nhật thì hợp đồng của bạn đã được sửa thành công.

3. Xóa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng trả góp, bạn chọn vào hợp đồng cần xóa và bấm nút Xóa. Sau khi xác nhận xóa thì hợp đồng của bạn được xóa thành công.