Tính năng

 • Trang chủ
 • Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng vay Tín chấp

Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng vay Tín chấp

Tính năng Tín chấp dùng để làm gì? Sử dụng tính năng Tín chấp như thế nào? Trang tính năng quản lý hợp đồng vay Tín chấp giúp bạn quản lý những thông tin gì? Có các chức năng nào trong trang quản lý hợp đồng vay Tín chấp này? Và những lưu ý khi sử dụng?

Tính năng Tín chấp dùng để làm gì?
Tính năng Tín chấp dùng để quản lý tất cả các hợp đồng vay tín chấp bằng những tài sản phi giá trị như: Giấy chứng minh thư, bằng lái xe, sổ đỏ.....

Sử dụng tính năng Tín chấp như thế nào?
Trong menu tính năng bên trái, chọn Tín chấp. Trang tính năng quản lý các hợp đồng vay tín chấp bao gồm các chức năng và dữ liệu chứa các thông tin về hợp đồng vay Tín chấp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nắm được các thông tin của các hợp đồng vay Tín chấp và thực hiện các chức năng một cách đơn giản.

Sử dụng tính năng Tín chấp như thế nào?
- Bảng dữ liệu:

 • Mã hợp đồng: click vào mã hợp đồng để xem thông tin chi tiết của hợp đồng đó.
 • Tên khách hàng: click vào tên khách hàng để xem thông tin chi tiết về khách hàng vay.
 • Tài sản thế chấp: tên tài sản khách hàng thế chấp
 • Thời gian: là ngày bắt đầu hợp đồng
 • Số tiền vay: Là số tiền khách hàng vay (tiền gốc).
 • Số tiền đã trả: tổng số tiền mà khách hàng đã thanh toán (tiền lãi + tiền trả bớt gốc nếu có)
 • Lãi đến hôm nay: tiền lãi khách hàng còn nợ tính đến ngày hôm nay
 • Trạng thái hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm:

 • Đủ lãi: là hợp đồng đang mở đến thời điểm hiện tại không nợ lãi
 • Nợ lãi: là hợp đồng quá hạn trả lãi của kì
 • Quá hạn: là hợp đồng quá thời gian nộp cả lãi và gốc
 • Đóng: là hợp đồng đã kết thúc

- Các chức năng bạn có thể thao tác:

 • Tìm kiếm hợp đồng theo tên, sđt khách hàng, ngày tháng, trạng thái hợp đồng…
 • Thêm mới, sửa, xóa hợp đồng
 • Đóng lãi, tất toán hợp đồng
 • Vay thêm, trả bớt gốc
 • Gia hạn cho hợp đồng
 • Nhắn tin, gửi email cho khách hang để nhắc nợ
 • In hợp đồng, xuất excel danh sách hợp đồng
 • Chuyển đổi tình trạng nợ sang nợ xấu hoặc nợ rủi ro bằng cách click vào trạng thái của hợp đồng