Tính năng

  • Trang chủ
  • Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Tín chấp

Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Tín chấp

Thêm mới một hợp đồng vay Tín chấp như thế nào? Sửa một hợp đồng vay Tín chấp khi đã tạo sai như thế nào? Muốn xóa một hợp đồng vay Tín chấp làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới một hợp đồng Tín chấp, sửa một hợp đồng Tín chấp và xóa một hợp đồng Tín chấp.

1. Thêm mới hợp đồng
Để thêm mới một hợp đồng tín chấp, bạn chọn chức năng Thêm mới.


Giao diện form thêm mới hợp đồng tín chấp xuất hiện

- Thông tin khách vay
Bao gồm 2 trường hợp khách hàng mới đến vay và khách hàng đã có trong hệ thống. 
Trường hợp khách hàng mới đến vay lần đầu tiên, bạn nhập vào các thông tin của khách hàng:
Họ và tên: nhập họ tên khách hàng, bạn hãy nhập vào ít nhất 2 từ
Ngày sinh: nhập ngày tháng năm sinh khách hàng
Địa chỉ: nhập địa chỉ khách hàng
Số điện thoại: nhập số điện thoại của khách hàng, nếu khách hàng có nhiều số điện thoại, bạn nhập các số cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
Số chứng minh thư
Ngày cấp chứng minh thư
Nơi cấp chứng minh thư
Upload ảnh khách hàng: nếu bạn có ảnh chân dung của khách hàng, bạn có thể up lên ở khu vực ảnh khách hàng
Lưu ý: bạn chỉ cần bắt buộc nhập vào họ tên khách hàng, không nhất thiết phải nhập đầy đủ toàn bộ thông tin như trên
Trường hợp khách hàng có trong hệ thống
Bạn gõ tên khách hàng, phần mềm sẽ được tự động gợi ý được các khách hàng có tên như đang nhập để chọn được khách hàng đã từng có trong hệ thống rồi
Khi chọn khách hàng, các thông tin về khách hàng trước đây bạn đã nhập sẽ hiển thị luôn vào phần thông tin khách hàng. Bạn vẫn có thể sửa lại được theo ý muốn nếu như khách hàng có thay đổi lại thông tin
- Thông tin cho vay
Ngày vay: Nhập ngày khách hàng vay tiền
Tổng tiền vay: Là số tiền khách vay trên hợp đồng vay
Lãi ngày/triệu: Nhập số tiền lãi thu được của 1 triệu/1 ngày. Nhập mục này thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi %/tháng”
Lãi%/tháng: Nhập số %lãi thu được của 1 triệu của 1 tháng. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi ngày/triệu”
Kì đóng lãi: Là số ngày hoặc tháng nộp lãi 1 lần
Số ngày vay hoặc Số lần trả: Là số ngày vay/ Số lần trả khách muốn vay. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được “Ngày trả gốc”
Ngày trả gốc: Là ngày tất toán hợp đồng trả hết cả gốc theo ngày hoặc theo tháng.

Khi bấm “thêm mới” thì hợp đồng của bạn đã được thêm thành công. Bạn có thể sửa và cập nhật lại thông tin cũng như in hợp đồng, in phiếu thu kì lãi đầu tiên một cách nhanh chóng

Khi bấm “chờ duyệt” thì hợp đồng sẽ được chuyển vào danh sách “Hợp đồng chờ duyệt”

2. Sửa hợp đồng

Bạn chọn hợp đồng cần sửa và bấm vào nút sửa ở danh sách hợp đồng, sau đó màn hình sẽ hiển thị các thông tin của hợp đồng: thông tin vay, thông tin khách hàng để bạn có thể sửa.

3. Xóa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng tín chấp, bạn chọn vào hợp đồng cần xóa và bấm nút Xóa. Sau khi xác nhận xóa thì hợp đồng của bạn được xóa thành công.