Tính năng

  • Trang chủ
  • Chức năng Nhắn tin, gửi Email trong Tín chấp

Chức năng Nhắn tin, gửi Email trong Tín chấp

Khi nào cần tới chức năng Nhắn tin, Gửi Email? Sử dụng chức năng Nhắn tin, Gửi Email trong Tín chấp như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Nhắn tin và Gửi Email trong quản lý hợp đồng vay Tín chấp.

Nhắn tin

Tính năng nhắn tin cho phép các bạn gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hang một cách nhanh chóng và thuận tiện

Trên danh sách các hợp đồng tín chấp, bạn chọn hợp đồng cần gửi tin nhắn và bấm vào nút “Nhắn tin”

Khi chọn gửi tin nhắn tự động lấy được số điện thoại của khách hàng trong hợp đồng vào mục “Số điện thoại”

Bạn nhập vào nội dung tin nhắn cần gửi tới khách hàng sau đó ấn vào nút "Gửi tin".

Gửi email

Tính năng gửi email cho phép các bạn gửi email cho khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện

Trên danh sách các hợp đồng tín chấp, bạn chọn hợp đồng cần gửi email và bấm vào nút “Gửi email”

Tại đây bạn nhập vào các thông tin sau đó ấn nút "Gửi tin"