Tính năng

Quỹ tiền mặt, Lợi nhuận

Quỹ tiền mặt

Tính năng cho phép xem cửa hàng ở thời điểm quỹ tiền mặt còn bao nhiêu.

Để xem quỹ tiền mặt, từ menu chính của hệ thống người dùng kích vào Báo cáo. Trong danh sách menu con xổ xuống, người dùng kích vào Quỹ tiền mặt. Hệ thống hiển thị màn hình Quỹ tiền mặt

Chức năng chính:

  • Tìm kiếm: Thời gian từ ngày – đến ngày
  • Xem chi tiết các giao dịch thu chi trong cửa hàng

Các giao dịch thu chi trong cửa hàng được phân chia theo các mục: Cầm đồ, tín chấp, trả góp, nhận vay, thu chi thường, nguồn vốn.

Để xem chi tiết các giao dịch thu của Cầm đồ, bạn click vào số tiền thu ứng với mục Cầm đồ, bảng chi tiết các giao dịch thu của cầm đồ hiển thị:

Tại đây bạn có thể xem được chi tiết giao dịch gồm các thông tin như mã hợp đồng, nhân viên tạo giao dịch, tên khách hàng, ngày giao dịch, loại giao dịch, số tiền

Để xem chi tiết thu chi của các mục khác bạn cũng làm tương tự như trên

Lợi nhuận

Tính năng cho phép thống kê các khoản thu (thu lãi, thu thường) trừ đi các khoản chi (chi trả tiền lương cho nhân viên, chi thường) ra tiền lãi lỗ

Để vào Lợi nhuận => người dùng kích vào menu Báo cáo => chọn Lợi nhuận

Chức năng chính:

  • Tìm kiếm: Tháng, quý, năm. Tại form tìm kiếm người dùng chọn thông tin tìm kiếm tùy theo nhu cầu, tháng, quý, năm sau đó nhấn nút tìm kiếm, hệ thống hiển thị chi tiết số tiền và biểu đồ theo thông tin mà người dùng đã chọn.
  • Xem chi tiết thống kê tổng tiền lợi nhuận theo kiểu vay và thu chi thường bằng cách click vào số tiền
  • Xem chi tiết lợi nhuận tháng khi người dùng kích vào tháng trên biểu đồ.