Tính năng

Tổng quát cửa hàng

Tính năng hiển thị thông tin thu chi, quỹ tiền mặt của tất cả cửa hàng trong hệ thống. Đây là tính năng chỉ dành cho chủ cửa hàng
Trên thanh menu hiển thị Quản lý cửa hàng >> Tổng quát cửa hàng. Tại đây sẽ hiển thị các thông tin như:
•    Tên cửa hàng:  Hiển thi tất cả cửa hàng trong hệ thống
•    Quỹ tền mặt: Hiển thị tổng quỹ tiền mặt của các cửa hàng
•    Nguồn vốn: Hiển thi tiền vốn của các cửa hàng. Được tính bằng tiền Góp vốn – tiền rút vốn
•    Cầm đồ : Hiển thị tổng tiền thu và chi của cầm đồ
•    Tín chấp: Hiển thi tổng tiền thu và chi của Tín chấp .
•    Trả góp: Hiển thị Tổng tiền thu và chi của Trả góp
•    Nhận vay: hiển thị Tổng thu và tổng chi của Nhận vay
•    Thu chi ngoài lề. Hiển thị tổng thu và chi của thu chi ngoài lề