Tính năng

  • Trang chủ
  • Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Cầm đồ

Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Cầm đồ

Thêm mới một hợp đồng vay Cầm đồ như thế nào? Sửa một hợp đồng vay Cầm đồ khi đã tạo sai như thế nào? Muốn xóa một hợp đồng vay Cầm đồ làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới một hợp đồng cầm đồ, sửa một hợp đồng cầm và xóa một hợp đồng cầm đồ.

1.Thêm mới hợp đồng

Để thêm mới một hợp đồng cầm đồ, bạn chọn chức năng Thêm mới.

Giao diện form thêm mới hợp đồng cầm đồ xuất hiện

- Thông tin khách vay
Trường hợp Khách hàng mới , bạn nhập vào các thông tin của khách hàng:
Họ và tên: nhập họ tên khách hàng, bạn hãy nhập vào ít nhất 2 từ
Ngày sinh: nhập ngày tháng năm sinh khách hàng
Địa chỉ: nhập địa chỉ khách hàng
Số điện thoại: nhập số điện thoại của khách hàng, nếu khách hàng có nhiều số điện thoại, bạn nhập các số cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
Số chứng minh thư
Ngày cấp chứng minh thư
Nơi cấp chứng minh thư
Upload ảnh khách hàng: nếu bạn có ảnh chân dung của khách hàng, bạn có thể up lên ở khu vực ảnh khách hàng
Lưu ý: bạn chỉ cần bắt buộc nhập vào họ tên khách hàng, không nhất thiết phải nhập đầy đủ toàn bộ thông tin như trên
Trường hợp khách hàng có trong hệ thống
Bạn nhập tên khách hàng, phần mềm sẽ được tự động gợi ý được các khách hàng có tên như đang nhập để chọn được khách hàng đã từng có trong hệ thống. Khi chọn khách hàng, các thông tin về khách hàng trước đây bạn đã nhập sẽ hiển thị luôn vào phần thông tin khách hàng. Việc này giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

- Thông tin cho vay

Ngày vay: Nhập ngày khách hàng vay tiền
Tổng tiền vay: Là số tiền khách vay trên hợp đồng vay
Lãi ngày/triệu: Nhập số tiền lãi thu được của 1 triệu/1 ngày. Nhập mục này thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi %/tháng”
Lãi%/tháng: Nhập số %lãi thu được của 1 triệu của 1 tháng. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi ngày/triệu”
Kì đóng lãi: Là số ngày hoặc tháng nộp lãi 1 lần
Số ngày vay hoặc Số lần trả: Là số ngày vay/ Số lần trả khách muốn vay. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được “Ngày trả gốc”
Ngày trả gốc: Là ngày tất toán hợp đồng trả hết cả gốc theo ngày hoặc theo tháng.

- Thông tin tài sản thế chấp

Loại tài sản: Được cấu hình trong “Cấu hình tài sản”. Tại đây có link có thể “Cấu hình nhanh”. Bạn có thể bấm vào cấu hình nhanh để thực hiện cấu hình tài sản.
Tên tài sản: Tên của tài sản đến cầm
Kho: chọn kho cho tài sản
Phí kho/1 ngày: bạn nhập vào tiền phí kho nếu có
Thuộc tính tài sản: Phụ thuộc loại tài sản được cấu hình trong  tài sản 
Ví dụ: Loại xe máy thì có thuộc tính biển số, màu sắc thì ở đây hiển thị 2 mục như bạn đã cấu hình để nhập
Upload tài sản: Bạn có thể được nhiều hình ảnh tài sản
Sau khi nhập xong thông tin tài sản, bạn ấn vào nút Lưu tài sản bên dưới

Khi bấm “thêm mới” thì hợp đồng của bạn đã được thêm thành công. Bạn có thể sửa và cập nhật lại thông tin cũng như in hợp đồng, in phiếu thu kì lãi đầu tiên một cách nhanh chóng.

Khi bấm “chờ duyệt” thì hợp đồng sẽ được chuyển vào danh sách “Hợp đồng chờ duyệt”

2. Sửa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng cầm đồ, bạn chọn hợp đồng cần sửa và bấm vào nút Sửa, ở đây bạn có thể sửa lại các thông tin của hợp đồng theo ý muốn. Bấm nút Cập nhật thì hợp đồng của bạn đã được sửa thành công

3. Xóa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng cầm đồ, đối với những hợp đồng chưa có rang buộc, bạn chọn vào hợp đồng cần xóa và bấm nút Xóa. Sau khi xác nhận xóa thì hợp đồng của bạn được xóa thành công.