Tính năng

Chức năng Gia hạn kỳ trong Cầm đồ

Khi nào sử dụng chức năng Gia hạn kỳ đóng lãi cho một hợp đồng Cầm đồ? Sử dụng chức năng Gia hạn kỳ cho một hợp đồng Cầm đồ như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Gia hạn kỳ trong Cầm đồ.

Chức năng gia hạn kì sử dụng khi nào?

Khi hợp đồng đã hoặc sắp đến hạn trả gốc mà khách hàng vẫn muốn tiếp tục hợp đồng, bạn hãy sử dụng chức năng gia hạn kì

Thực hiện chức năng gia hạn kì như thế nào?

Trên danh sách các hợp đồng cầm đồ, bạn chọn hợp đồng muốn gia hạn và bấm vào nút “Gia hạn”

Form gia hạn kì hiển thị

gia hạn nợ

Tại đây bạn nhập vào số kì muốn gia hạn thêm và lý do gia hạn sau đó ấn vào nút “Xác nhận”

Nếu hợp đồng đã từng có lần gia hạn kì trước đó sẽ hiển thị cho bạn thấy thông tin ở phần "Lịch sử gia hạn"

Sau khi gia hạn thành công phần mềm sẽ tự động cộng thêm kì lãi cho hợp đồng