Tính năng

Chức năng Đóng lãi trong Cầm đồ

Khi nào sử dụng chức năng Đóng lãi trong Cầm đồ? Sử dụng chức năng Đóng lãi trong Cầm đồ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng Đóng lãi trong quản lý các hợp đồng vay Cầm đồ.

Khi nào sử dụng chức năng Đóng lãi trong Cầm đồ?

Chức năng Đóng lãi được sử dụng khi một hợp đồng vay Cầm đồ đến kỳ hạn phải đóng lãi

Sử dụng chức năng Đóng lãi trong Cầm đồ như thế nào?

Trên danh sách các hợp đồng cầm đồ, bạn chọn hợp đồng muốn đóng lãi và chọn chức năng Đóng lãi.

Form chức năng Đóng lãi hiển thị:

Ở phần nội dung thanh toán, bạn nhập vào các thông tin:

 • Người đóng lãi: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên người đóng lãi.
 • Ngày đóng lãi: có thể chọn, mặc định là ngày hôm nay
 • Tiền đóng lãi: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền lãi theo kì mà khách hàng phải đóng, bạn cũng có thể nhập lại số tiền theo ý muốn
 • Chi phí khác: nhập vào tiền phí khác nếu có
 • Phí kho: nhập vào tiền phí kho nếu có

Tab Thông tin hợp đồng sẽ cung cấp cho bạn các thông tin: số tiền vay, lãi suất, kiểu vay, thời gian vay...

Tab Lần thanh toán cho bạn biết các thông tin:

 • Ngày trả lãi: phần mềm tự động tính ngày trả lãi của từng kì
 • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
 • Tiền gốc: hiển thị được số tiền gốc khách hàng đã trả của hợp đồng
 • Chi phí khác, phí kho: hiển thị được số tiền phí khác, phí kho khách hàng đã thanh toán
 • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
 • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

Tab Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hang phải trả tính đến hiện tại

Sau khi nhập thông tin vào phần nội dung thanh toán và ấn vào nút Xác nhận thanh toán là bạn đã đóng lãi cho hợp đồng thành công