Tính năng

  • Trang chủ
  • Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Nhận vay

Các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa trong Nhận vay

Thêm mới một hợp đồng Nhận vay như thế nào? Sửa một hợp đồng Nhận vay khi đã tạo sai như thế nào? Muốn xóa một hợp đồng Nhận vay làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa một hợp đồng Nhận vay.

Thêm mới

Để thêm mới hợp đồng nhận vay, bạn click vào nút Thêm mới bên dưới bảng danh sách hợp đồng. Tại đây bạn nhập vào các thông tin của hợp đồng

- Thông tin khách vay: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại,…

- Thông tin cho vay:

Ngày vay: Nhập ngày nhận vay
Tổng tiền vay: Là số tiền nhận vay trên hợp đồng vay
Lãi ngày/triệu: Nhập số tiền lãi thu được của 1 triệu/1 ngày. Nhập mục này thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi %/tháng”
Lãi%/tháng: Nhập số %lãi thu được của 1 triệu của 1 tháng. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được mục “Lãi ngày/triệu”
Kì đóng lãi: Là số ngày hoặc tháng nộp lãi 1 lần
Số ngày vay hoặc Số lần trả: Là số ngày vay/ Số lần trả. Nhập mục này rồi thì hệ thống tự động tính được “Ngày trả gốc”
Ngày trả gốc: Là ngày tất toán hợp đồng trả hết cả gốc theo ngày hoặc theo tháng.

- Thông tin tài sản thế chấp: nếu bạn có mang tài sản đi cầm nhận vay thì nhập vào thông tin ở đây, nếu không có thể bỏ qua phần này nhé.

Loại tài sản: Được cấu hình trong “Cấu hình tài sản”. Tại đây có link có thể “Cấu hình nhanh”. Bạn có thể bấm vào cấu hình nhanh để thực hiện cấu hình tài sản.
Tên tài sản: Tên của tài sản đến cầm
Kho: chọn kho cho tài sản
Phí kho/1 ngày: bạn nhập vào tiền phí kho nếu có
Thuộc tính tài sản: Phụ thuộc loại tài sản được cấu hình trong  tài sản 
Ví dụ: Loại xe máy thì có thuộc tính biển số, màu sắc thì ở đây hiển thị 2 mục như bạn đã cấu hình để nhập
Upload tài sản: Bạn có thể được nhiều hình ảnh tài sản
Sau khi nhập xong thông tin tài sản, bạn ấn vào nút Lưu tài sản bên dưới

Khi bấm “thêm mới” thì hợp đồng của bạn đã được thêm thành công. Bạn có thể sửa và cập nhật lại thông tin cũng như in hợp đồng, in phiếu thu kì lãi đầu tiên một cách nhanh chóng

Sửa hợp đồng Nhận vay

Trên danh sách các hợp đồng nhận vay, bạn chọn hợp đồng cần sửa và bấm vào nút Sửa, ở đây bạn có thể sửa lại các thông tin của hợp đồng theo ý muốn. Bấm nút Cập nhật thì hợp đồng của bạn đã được sửa thành công.

Xóa hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng nhận vay, bạn chọn hợp đồng cần xóavà bấm vào nút Xóa. Bấm nút Cập nhật thì hợp đồng của bạn đã được xóa thành công.