Tính năng

  • Trang chủ
  • Gia hạn ngày trả, gia hạn hợp đồng, ghi chú

Gia hạn ngày trả, gia hạn hợp đồng, ghi chú

Gia hạn ngày trả

Đối với những hợp đồng đang nợ mà bạn muốn gia hạn ngày trả thì trên danh sách các hợp đồng chọn hợp đồng cần gia hạn rồi click vào nút gia hạn ngày trả. Màn hình sẽ hiển thị thông tin:

  • Gia hạn nợ phải trả: Họ tên chủ nợ , ngày vay , Số tiền vay , số tiền phải thu và gia hạn đến ngày phải thu , lý do .
  • Lịch sử gia hạn: Xem được hợp đồng này đã từng gia hạn ngày trả hay chưa.Điền thông tin xong thì bạn bấm nút xác nhận, thì hợp đồng đã được gia hạn .

 

Sau khi hợp đồng được gia hạn thành công thì ngày phải thu tiền cũng sẽ được thay đổi.

Gia hạn hợp đồng

Tính năng này cho phép bạn gia hạn thêm số kì đóng lãi của hợp đồng

Trên danh sách các hợp đồng nhận vay, bạn chọn hợp đồng muốn gia hạn và bấm vào nút “Gia hạn”

Sau khi điền số lần gia hạn và lý do gia hạn thành công,  phần mềm sẽ tự động cộng thêm kì lãi cho hợp đồng

Ghi chú 

Tính năng này cho phép bạn ghi chú thêm thông tin cho hợp đồng.

Trên danh sách hợp đồng nhận vay , bạn chọn hợp đồng cần ghi chú và bấm nút ghi chú. Bạn điền nội dung ghi chú của hợp đồng và bấm nút ok thì những thông tin ghi chú của hợp đồng đã được thành công .Để xem ghi chú bạn vào thông tin chi tiết của hợp đồng >> tab ghi chú để xem