Tính năng

 • Trang chủ
 • Chức năng Trả nhận vay trong Nhận vay

Chức năng Trả nhận vay trong Nhận vay

Chức năng Trả nhận vay sử dụng khi nào? Sử dụng chức năng Trả nhận vay như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Trả nhận vay trong trang tính năng quản lý hợp đồng Nhận vay.

Trên danh sách các hợp đồng nhận vay, bạn chọn hợp đồng muốn tất toán và bấm vào nút “Trả nhận vay”

Tại đây màn hình sẽ hiển thị:

 

Ở phần nội dung trả, bạn nhập vào các thông tin:

 • Người nhận: hệ thống đang mặc định là tên chủ nợ, bạn có thể sửa lại tên người nhận
 • Ngày thanh toán: có thể chọn, mặc định là ngày hôm nay
 • Tiền trả nhận vay: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền còn phải đóng, bạn cũng có thể nhập lại số tiền tất toán theo ý muốn
 • Chi phí khác: nhập chi phí khác nếu có
 • Phí kho: nhập vào phí kho nếu có

Tab Nội dung trả cho bạn các thông tin về hợp đồng như: số tiền vay, thời gian vay, kiểu vay, số tiền đã trả, số tiền còn phải trả, số ngày trả lãi,...
Tab Lần thanh toán cho bạn các thông tin:

 • Ngày trả lãi: phần mềm tự động tính ngày trả lãi của từng kì
 • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
 • Tiền gốc: hiển thị được số tiền gốc đã trả của hợp đồng
 • Chi phí khác: hiển thị được số tiền phí khác đã thanh toán
 • Số tiền đã thanh toán: số tiền đã thanh toán theo từng kì
 • Các lần đóng: tổng số tiền đã đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu chi số tiền đó.

Tab Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền còn phải trả là tiền lãi của kì lãi nào, tiền gốc là bao nhiêu...
Sau khi nhập thông tin vào phần nội dung trả và ấn vào nút Xác nhận là bạn đã trả nhận vay cho hợp đồng thành công, hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái Đóng.