Tính năng

danh sách hợp đồng bị xóa

Trên thanh menu, click vào thống kê >> chọn danh sách hợp đồng bị xóa. Trên màn hình hiển thị một bảng danh sách những hợp đồng đã bị xóa của cầm đồ, tín chấp và trả góp.

Chức năng: Có thể xem lại những hợp đồng đã bị xóa bao gồm các thông tin

  • Tên khách hàng
  • Mã cho vay
  • Số tiền vay
  • Ngày xóa
  • Người xóa.

Để xem lại chi tiết về khách hàng của hợp đồng đã bị xóa ta click vào tên khách hàng sẽ hiển thị được những thông tin liên quan đến khách hàng như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, có thể xem được ngoài hợp đồng đã bị xóa này thì khách hàng có còn theo hợp đồng nào khác hay không

Để xem chi tiết về hợp đồng, click vào mã cho vay sẽ hiển thị được các thông tin liên quan đến hợp đồng như hợp đồng này của khách hàng nào, vay bao nhiêu, vay vào thời gian nào với lãi suất bao nhiêu…

Tìm kiếm theo một giá trị cụ thể

  • Nếu tìm kiếm theo tên khách hàng, số tiền vay, số điện thoại, thời gian vay(từ ngày đến ngày) thì ta nhập giá trị vào từng mục tìm kiếm tương ứng, sau khi bấm tìm kiếm sẽ hiển thị tất cả các kết quả tìm được theo giá theo giá trị tìm kiếm xuống bên dưới bảng danh sách.
  • Nếu muốn tìm kiếm theo địa chỉ, người quản lý, tình trạng thì click vào nâng cao nhập giá trị vào từng mục tìm kiếm tương ứng, bấm tìm kiếm kết quả sẽ được hiển thị bên ngoài bảng danh sách.

Xóa hợp đồng khỏi danh sách hợp đồng bị xóa

Sau khi xem lại những hợp đồng đã xóa. Không muốn kiểm soát hoặc hiển thị hợp đồng này nữa ta có thể chọn hợp đồng sau đó ấn nút xóa. Sau khi xác nhận xóa thì khi này hợp đồng sẽ bị xóa khỏi hệ thống cửa hàng.