Blog

 • Trang chủ
 • Blog
 • Hướng dẫn thủ tục mở tiệm cầm đồ mới nhất hiện nay

Hướng dẫn thủ tục mở tiệm cầm đồ mới nhất hiện nay

1. Hồ sơ và điều kiện mở tiệm cầm đồ cần những gì.

Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nếu không có giấy phép đăng ký kinh doanh, bạn có thể bị xử phạt rất nặng khi bị kiểm tra.
 • Văn bản cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan có thẩm quyền cấp: Để có thể mở cửa hàng tiến hành quản lý dịch vụ cầm đồ bạn cần đáp ứng các điều kiện liên quan theo quy định của pháp luật, do kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Cụ thể như sau: Cửa hàng cầm đồ cần xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự.
 • Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
 • Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ: Chủ cửa hàng, người chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh, trật tự cửa hàng phải có hộ khẩu thường trú tối thiểu 5 năm ở nơi đặt địa chỉ cửa hàng. Ngoài ra, trong thời gian liên tục 5 năm không bị xử phạt vì những hành vi liên quan đến việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, đánh bạc, cho vay nặng lãi, trộm cắp, chiếm đoạt, lừa đảo tài sản… Biên bản kiểm tra hợp lệ cơ sở đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

2. Trình tự thủ tục mở tiệm cầm đồ được thực hiện theo các bước sau

Để chuẩn bị các bước mở tiệm cầm đồ, người đứng đầu cơ sở kinh doanh có thể trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện thực hiện các bước thủ tục mở tiệm cầm đồ. Bao gồm các trình tự các bước dưới đây:

 • Bước 01: Cơ sở có nhu cầu mở tiệm cầm đồ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam (thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể).
 • Bước 02: Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cơ sở kinh doanh tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Bước 03: Nộp toàn bộ hồ sơ tại theo hướng dẫn ở Mục 2 nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thầm quyền để được phê duyệt cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 • Bước 4: Đóng thuế đầy đủ sau khi mở cửa hàng

Phần mềm quản lý tài chính Morman giúp khách hàng hoàn quản lý được các hồ sơ cầm đồ của cửa hàng công ty tài chính, giúp các chủ tiệm dễ dàng quản lý được dòng tiền của cửa hàng, nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, hữu ích.