Blog

Làm sao để quản lý các tài sản cầm cố?

- Đã gọi là kinh doanh tiệm cầm đồ thì chắc chắn phải có rất nhiều sản phẩm được đến cầm, mỗi sản phẩm lại là các khách hàng khác nhau, hợp đồng khác nhau. Thậm chí cửa hàng nào lớn lớn 1 chút, số lượng hợp đồng mỗi ngày phải đến hàng trăm . Làm sao có thể nhớ hết được bằng ấy sản phẩm đây?

- Giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần 1 phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay bạn. Với phần mềm Morman chỉ với một nốt nhạc là bạn có thể giải quyết các vấn đề thật dễ dàng

- Quản lý mã vạch trên danh sách hợp đồng: bạn có thể in mã vạch ra rồi dán lên sản phẩm để quản lý sản phẩm cũng như hợp đồng một cách dễ dàng. Khi khách đến đóng lãi hoặc tất toán hợp đồng bạn chỉ cần quét mã vạch, thông tin hợp đồng vay sẽ  hiển thị trên màn hình.

- Quản lý mã vạch trên danh sách tài sản: bạn có thể check mã để kiểm tra các sản phẩm trong danh sách tài sản .

- Kiểm kho bằng mã vạch: mỗi ngày bản đều phải kiểm lượng sản phẩm ở trong kho là bao nhiêu? đếm từng cái , check xem của hợp đồng một cách thủ công và khó khăn.Nhưng khi sử dụng phần mềm Morman bạn chỉ cần cầm chiếc máy quét mã vạch bấm tít tít là bạn có thể biết được trong kho đang có những sản phẩm nào và của hợp đồng nào một cách thật dễ dàng.

- Bên cạnh việc hỗ trợ quản lý hàng trăm ngàn tài sản khác nhau, phần mềm quản lý cho vay cầm đồ Morman còn có rất nhiều tính năng khác như Nợ phải thu, quản lý cho vay,quản lý mua hàng/ bán hàng, quản lý khách hàng/ nhân viên, , thu chi, báo cáo , lợi nhuận thống kê hỗ trợ ra quyết định.