Vay trả góp là hình thức vay rất phổ biến hiện nay. Có nhiều phương án vay được đưa ra, nhưng cách tính lãi vay trả góp cơ bản vẫn được giữ ng [...]