Tính năng

  • Trang chủ
  • Các chức năng Nhắn tin, Gửi email , Ghi chú trong Nợ phải thu

Các chức năng Nhắn tin, Gửi email , Ghi chú trong Nợ phải thu

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay lãi, bát họ MorMan cung cấp các chức năng như gửi tin nhắn, email giúp việc liên hệ với khách hàng của bạn trở nên đơn giản dễ dàng hơn. Bên cạnh đó,chức năng ghi chú sẽ giúp bạn có thể thêm những thông tin quan trọng về hợp đồng và khách hàng. Hãy xem bài viết dưới đây để biết cách sử dụng các chức năng Nhắn tin, Gửi Email, Ghi chú trong Nợ phải thu.

1. Chức năng Nhắn tin

  • Chức năng Nhắn tin giúp bạn liên hệ với khách hàng vay của bạn một cách nhanh chóng,ví dụ trong trường hợp bạn muôn gửi tin nhắn thông báo đến khách hàng đã đến ngày đóng lãi, thanh toán hay tất toán hợp đồng.
  • Để thực hiện chức năng Nhắn tin, trong danh sách Nợ phải thu bạn chọn hợp đồng cần gửi tin, sau đó chọn Nhắn tin

Form chức năng gửi tin nhắn mở ra:

Hệ thống đã tự lấy cho bạn thông tin về tên người nhận (là tên khách hàng) và số điện thoại của khách hàng. Bạn chỉ cần nhập nội dung tin nhắn sau đó click chọn Gửi tin.

2. Chức năng Gửi email

  • Chức năng giúp người dùng gửi email thông báo đến khách hàng đã đến ngày đóng lãi, thanh toán hay tất toán hợp đồng
  • Để chọn gửi mail thông báo đến khách hàng, người dùng chọn hợp đồng có khách hàng cần gửi mail và click "Gửi email".

Form chức năng gửi email mở ra

Hệ thống đã tự lấy cho bạn thông tin về tên người nhận (là tên khách hàng) và số email của khách hàng (nếu có). Bạn chỉ cần nhập tiêu đề và nội dung tin sau đó click chọn Gửi tin.

3. Chức năng Ghi chú

Tính năng cho phép người dùng ghi chú thông tin cho hợp đồng 

Trên danh sách các hợp đồng nợ phải thu, bạn chọn hợp đồng cần ghi chú và click vào nút ghi chú. Tại đây phần mềm sẽ hiển thị :

Sau khi điền đầy nội dung ghi chú cho hợp đồng  -> click nút thêm mới thì hợp đồng được ghi chú thành công.

Nếu hợp đồng có ghi chú sẽ hiển thị dòng note bên ngoài danh sách khi di chuột vào tại cột “Quá hạn"