Tính năng

 • Trang chủ
 • Chức năng Đóng Lãi trong Nợ Phải Thu

Chức năng Đóng Lãi trong Nợ Phải Thu

Chức năng Đóng lãi được sử dụng cho loại hợp đồng nào ?Khi nào sử dụng chức năng Đóng lãi? Thực hiện chức năng Đóng lãi trong Nợ phải thu như thế nào? Tìm hiểu cách sử dụng chức năng Đóng lãi qua bài viết dưới đây

Chức năng Đóng lãi được sử dụng khi nào?

Khi tới kỳ đóng lãi, khách hàng của bạn đóng lãi cho kỳ lãi đó thì cũng là lúc bạn phải sử dụng tới chức năng Đóng lãi. Lưu ý: Chức năng Đóng lãi chỉ dành cho các hợp đồng vay cầm đồ hoặc vay tín chấp.

Thực hiện chức năng Đóng lãi trong Nợ phải thu như thế nào?
Trong bảng dữ liệu Nợ phải thu bạn chọn một hợp đồng cần Đóng lãi, bằng cách click chọn 1 dòng trên bảng dữ liệu. Sau đó, click chọn chức năng Đóng lãi (như hình bên dưới).

Màn hình hiển thị form Đóng lãi :

 - Phần nội dung thanh toán:

 • Người đóng lãi: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên người đóng lãi trong trường hợp khách hàng của bạn nhờ người thân đến đóng lãi hộ.
 • Ngày đóng lãi: Mặc định là ngày hôm nay, bạn có thể chọn ngày khác.
 • Tiền đóng lãi: Phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền lãi theo kì mà khách hàng phải đóng, bạn cũng có thể nhập lại số tiền theo số tiền mà khách hàng của bạn đóng.
 • Chi phí khác: Nhập vào tiền phí khác nếu có.
 • Phí kho: Nhập vào tiền phí kho nếu có.

- Thông tin hợp đồng sẽ cung cấp cho bạn các thông tin: số tiền vay, lãi suất, kiểu vay, thời gian vay...

- Lần thanh toán cho bạn biết các thông tin:

 • Ngày trả lãi: phần mềm tự động tính ngày trả lãi của từng kì
 • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
 • Tiền gốc: hiển thị được số tiền gốc khách hàng đã trả của hợp đồng
 • Chi phí khác, phí kho: hiển thị được số tiền phí khác, phí kho khách hàng đã thanh toán
 • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
 • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

Tab Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hang phải trả tính đến hiện tại

Sau khi nhập thông tin vào phần nội dung đóng lãi và ấn vào nút Xác nhận thanh toán là bạn đã đóng lãi cho hợp đồng thành công