Tính năng

  • Trang chủ
  • Chức năng Gia hạn ngày trong Nợ phải thu

Chức năng Gia hạn ngày trong Nợ phải thu

Chức năng Gia hạn ngày được sử dụng trong trường hợp nào? Sử dụng chức năng Gia hạn ngày trong Nợ phải thu như thế nào? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Gia hạn ngày trong trang tính năng Nợ phải thu.

Chức năng Gia hạn ngày được sử dụng trong trường hợp nào?

Khi đã tới kỳ thanh toán hoặc đóng lãi mà khách hàng chưa thanh toán hoặc đóng lãi đúng hạn, nếu bạn muốn gia hạn thêm ngày trả cho kỳ thanh toán hoặc đóng lãi đó, bạn hãy dùng chức năng gia hạn ngày.

Sử dụng chức năng Gia hạn ngày trong Nợ phải thu như thế nào? 

Tại màn hình danh sách Nợ phải thu, để gia hạn ngày thanh toán nợ phải thu cho hợp đồng vay, bạn chọn hợp đồng cần gia hạn và chọn chức năng Gia hạn ngày. Khi đó, hệ thống hiển thị form Gia hạn ngày thanh toán trong 1 kì.

Phần nội dung gia hạn sẽ hiển thị cho bạn các thông tin:

Họ và tên: mặc định là tên khách hàng

Ngày vay: là ngày bắt đầu hợp đồng

Số tiền vay: là số tiền gốc khi bạn tạo hợp đồng (trừ đi số tiền trả bớt gốc nếu có)

Phải thu: số tiền khách hàng còn phải đóng tính đến hiện tại

Gia hạn nợ đến ngày: tại đây bạn chọn laị ngày muốn gia hạn nợ.

Lý do: bạn nhập vào lý do muốn gia hạn nợ

Nếu hợp đồng đã từng có lần gia hạn trước đó, hệ thống sẽ hiển thị ở phần Lịch sử gia hạn bên dưới. Tại đây bạn sẽ biết được các thông tin: gia hạn cho kì nào, ngày gia hạn, số tiền phải thanh toán, ngày phải thanh toán, lý do gia hạn

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, bạn bấm vào nút "Xác nhận" là bạn đã gia hạn ngày trả thành công. Nếu hợp đồng có thực hiện gia hạn sẽ hiển thị dòng note bên ngoài danh sách khi di chuột vào tại cột “Quá hạn"