Tính năng

 • Trang chủ
 • Chức năng Thanh Toán trong Nợ Phải Thu

Chức năng Thanh Toán trong Nợ Phải Thu

Khi nào sử dụng chức năng Thanh toán? Chức năng Thanh toán sử dụng cho loại hợp đồng nào? Thực hiện chức năng Thanh toán trong Nợ phải thu như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu và trải nghiệm chức năng Thanh toán trong Nợ phải thu của Phần mềm quản lý cầm đồ vay lãi bát họ MorMan qua bài viết dưới đây

Chức năng Thanh toán sử dụng cho loại hợp đồng nào? Khi nào sử dụng chức năng Thanh toán?
Chức năng Thanh toán được sử dụng cho các hợp đồng vay trả góp, khi hợp đồng vay trả góp đó đến kỳ hạn phải thanh toán.

Thực hiện chức năng Thanh toán trong Nợ phải thu như thế nào?

Trong bảng dữ liệu Nợ phải thu,chọn hợp đồng vay trả góp cần thực hiện thanh toán. Sau đó chọn chức năng Thanh toán (như hình bên dưới).

 Màn hình hiên thị form chức năng Thanh toán :

- Nội dung thanh toán: 

 • Người đóng lãi: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên người đóng lãi.
 • Ngày đóng lãi: có thể chọn, mặc định là ngày hôm nay
 • Tiền thanh toán: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền theo kì mà khách hàng phải đóng
 • Chi phí khác: nhập vào chi phí khác nếu có

- Thông tin hợp đồng cho bạn các thông tin: tiền vay, số tiền trả 1 đợt, kiểu vay, thời gian vay, số tiền phải thanh toán

- Lần thanh toán sẽ cho bạn các thông tin:

 • Ngày trả: phần mềm tự động tính ngày trả của từng kì
 • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
 • Tiền gốc: phần mềm tự động tính số tiền gốc phải trả theo từng kì
 • Chi phí khác: hiển thị được số tiền phí khác khách hàng đã thanh toán
 • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
 • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

- Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hàng phải trả tính đến hiện tại

Sau khi nhập thông tin vào phần nội dung thanh toán và ấn vào nút Xác nhận thanh toán là bạn đã thanh toán cho hợp đồng thành công