Tính năng

 • Trang chủ
 • Chức năng Tất toán trong Nợ phải thu

Chức năng Tất toán trong Nợ phải thu

Chức năng Tất toán được sử dụng trong trường hợp nào? Sử dụng chức năng Tất toán trong trang tính năng Nợ phải thu như thế nào? Sau khi tất toán hợp đồng thì hợp đồng đó có trạng thái là gì? Được lưu lại ở đâu? Đọc bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Tất toán trong Nợ phải thu.

Chức năng Tất toán được sử dụng trong trường hợp nào?
Khi một hợp đồng đến hạn phải Tất toán hoặc chưa đến hạn phải Tất toán và khách hàng của bạn thanh toán đủ tiền lãi và gốc.

Sử dụng chức năng Tất toán trong trang tính năng Nợ phải thu như thế nào?
Tại màn hình "Danh sách nợ phải thu" để tất toán cho hợp đồng vay, bạn chọn hợp đồng muốn tất toán và chọn chức năng “Tất toán”.

Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình Tất toán cho hợp đồng.

- Phần thông tin tất toán, bạn nhập vào các thông tin:

 • Người thanh toán: hệ thống đang mặc định là tên khách hàng khi khởi tạo hợp đồng. Bạn có thể sửa lại tên người thanh toán,ví dụ trong trường hợp người thân của khách đến thanh toán thay.
 • Ngày thanh toán: mặc định là ngày hôm nay. Có thể chọn ngày khác.
 • Tiền tất toán: phần mềm sẽ tự tính cho bạn số tiền mà khách hàng phải đóng, bạn cũng có thể nhập lại số tiền tất toán theo ý muốn
 • Chi phí khác: nhập chi phí khác nếu có

- Nội dung trả cho bạn các thông tin về hợp đồng như: số tiền vay, thời gian vay, kiểu vay, số tiền đã trả, số tiền còn phải trả, số ngày trả lãi,...

- Lần thanh toán cho bạn các thông tin:

 • Ngày trả lãi: phần mềm tự động tính ngày trả lãi của từng kì
 • Tiền lãi: phần mềm tự động tính số tiền lãi theo từng kì
 • Tiền gốc: hiển thị được số tiền gốc khách hàng đã trả của hợp đồng
 • Chi phí khác: hiển thị được số tiền phí khác khách hàng đã thanh toán
 • Số tiền đã thanh toán: số tiền khách hàng thanh toán theo từng kì
 • Các lần đóng: tổng số tiền khách hàng đóng theo từng lần, click vào số tiền bạn có thể xem được chi tiết phiếu thu số tiền đó.

- Số tiền còn phải trả: giải thích cho bạn biết số tiền khách hàng phải trả

Sau khi nhập thông tin vào phần thông tin tất toán và ấn vào nút Xác nhận, một thống báo xuất hiện xác nhận bạn đã tất toán cho hợp đồng thành công!

Sau khi tất toán hợp đồng thì hợp đồng đó có trạng thái là gì? Được lưu lại ở đâu? 
Sau khi thực hiện tất toán hợp đồng hợp đồng đó sẽ chuyển sang trạng thái "Đóng". Để tìm thấy hợp đồng đã tất toán hãy sử dụng lọc dữ liệu với trạng thái "Đóng".