Tính năng

Tổng quan tính năng Nợ Phải Thu

Tính năng Nợ phải thu có công dụng gì? Sử dụng Nợ phải thu như thế nào? Tính năng Nợ phải thu có thực sự hữu ích hay không? Cùng xem tổng quan về tính năng Nợ phải thu qua bài viết dưới đây.

Tính năng Nợ phải thu có công dụng gì?

Tính năng nợ phải thu trong phần mềm quản lý cầm đồ vay lãi bát họ MorMan sẽ giúp bạn không cần phải ghi nhớ mà không bỏ sót bất kỳ hợp đồng nào đến kỳ hạn đóng lãi, thanh toán hay tất toán hợp đồng. MorMan sẽ tổng hợp liệt kê và thông báo đến bạn. Bạn chỉ cần vào "Nợ phải thu" và thực hiện các chức năng có trong trang tính năng này...

Sử dụng tính năng Nợ phải thu như thế nào?

Để sử dụng tính năng Nợ phải thu, rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn Nợ phải thu trong menu tính năng bên trái, nội dung trang Nợ phải thu bao gồm các chức năng và bảng dữ liệu sẽ xuất hiện bên phải. Trước khi đi vào chi tiết từng chức năng trong Nợ phải thu mời các bạn hãy thăm quan trang tính năng này.

Bảng dữ liệu chứa những thông tin gì?
Tại menu tính năng bên trái, chọn nợ phải thu. Bảng dữ liệu danh sách nợ phải thu hiển thị những thông tin sau:

 • Mã hợp đồng: click vào mã hợp đồng để xem thông tin chi tiết của hợp đồng đó.
 • Tên khách hàng: click vào tên khách hàng để xem thông tin chi tiết về khách hàng vay.
 • Thời gian vay: bao gồm ngày tạo hợp đồng và ngày tất toán hợp đồng.
 • Số tiền vay: Là số tiền khách hàng vay (tiền gốc).
 • Số tiền đã trả: là tổng tiền khách hàng đã thanh toán
 • Số tiền thanh toán: là tổng số tiền của các kì mà khách hàng đang nợ
 • Ngày quá hạn: số ngày quá hạn được tính từ kỳ lãi quá hạn đầu tiên
 • Tình trạng: là tình trạng của hợp đồng đó, do bạn tự đánh giá.

Nợ phải thu ngày mai là gì?
Chức năng nợ phải thu ngày mai giúp bạn biết trước được ngày mai sẽ có những hợp đồng nào tới kỳ đóng lãi, thanh toán hay tất toán. Từ đó, bạn có thể sắp xếp công việc thu nợ ngay từ ngày hôm nay.

Các chức năng trong trang tính năng Nợ phải thu:

 • Lọc dữ liệu và Tìm kiếm dữ liệu: Hãy tận dụng chức năng này khi bạn muốn tìm kiếm một khách hàng hay một hợp đồng nào đó trong danh sách.
 • Đóng lãi: Bạn sẽ sử dụng chức năng này khi hợp đồng tới kỳ đóng lãi.
 • Tất toán: Bạn sẽ sử dụng chức năng này khi hợp đồng tới hạn tất toán.
 • Gia hạn ngày: Tới kỳ đóng lãi khách hàng vay chưa có tiền đóng lãi kỳ và xin gia hạn ngày đóng lãi, bạn hãy sử dụng chức năng này.
 • Nhắn tin, gửi email: Hãy gửi tín nhắn hoặc email cho các khách hàng vay của bạn, nhắc họ tới ngày đóng lãi, thanh toán hay tất toán hợp đồng. Tránh để đọng lãi quá nhiều, khi đó trường hợp nợ xấu rất dễ xảy ra.