Là một chủ cửa hàng cầm đồ, bạn mệt mỏi vì phải tổng hợp và theo dõi hàng trăm loại báo cáo thu chi, báo cáo lợi nhuận… Việc quản lý thủ công [...]