Bốc bát họ là hình thức cho vay lãi được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây. Vậy bốc bát họ là gì? Cách tính lãi suất bốc bát họ như [...]