Mỗi khoản vay là một mối quan hệ

Mỗi khi một tiệm cầm đồ tạo ra một khoản vay, một mối quan hệ bắt đầu. Cho dù đó là khách hàng mới hay khách hàng cũ, mỗi khoản vay là khởi đầ [...]

Đọc thêm

Quản lý cửa hàng cầm đồ như thế nào

Cách để các chủ tiệm cầm đồ quản lý , kiểm soát được hoạt động của cửa hàng , bao quát việc thu chi, các khoản vay từ nhân viên.

Đọc thêm