Blog

  • Trang chủ
  • Blog
  • Bạn cần bao nhiêu quyển sổ để quản lý cho vay cầm đồ?

Bạn cần bao nhiêu quyển sổ để quản lý cho vay cầm đồ?

Với phương pháp quản lý cho vay cầm đồ bằng sổ sách thì một cửa hàng sẽ nhất thiết phải có những loại sổ sách sau phục vụ công tác quản lý cầm đồ:


Sổ khách hàng: đây là quyển sổ dùng để lưu lại toàn bộ thông tin của khách hàng từ tên, tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại, … Có thể nói rằng những thông tin khách hàng là tài sản dữ liệu quí giá nhất của một cửa hàng . Nếu như những dữ liệu này rơi vào tay đối thủ thì gần như là bạn đã mang tặng họ những khách hàng tiềm năng nhất và họ chẳng cần mất một chút tiền bạc hay công sức tìm kiếm nào. Những việc họ phải làm có chăng là chăm sóc khách hàng tốt hơn bạn và nhận những lợi nhuận lẽ ra là của bạn.


Số cho vay: Lưu lại thông tin các khách hàng đã vay tiền và  còn nợ tiền . Những món nợ cũng như các kỳ cần nhắc nợ của khách hàng. Bên cạnh đó bạn cần ghi chép chi tiết những lần giao dịch với khách hàng để có thể đối chiếu khi cần.


Sổ thu chi: Lưu lại thông tin thu chi của cửa hàng trong một ngày, một tháng hay một năm kinh doanh.


Sổ quản lý tài sản : sổ quản lý sự thay đổi của tài sản khi cầm cố, thanh lý , cho thuê, mượn hay những tài sản cần thu hồi…


Và các loại sổ khác nếu bạn thấy cần thiết cho việc quản lý.
Tính sơ sơ đã có ít nhất 5 cuốn sổ bạn cần nếu muốn quản lý tốt cửa hàng cầm đồ của mình. Bạn phải nhớ và ghi chép đầy đủ thông tin, bảo quản tốt những quyển sổ dày cộp này. Nếu bị trộm cắp hay hỏa hoạn thì mọi dữ liệu bị mất hoàn toàn, không thể khôi phục hay tìm lại được.


Tạm biệt sổ sách, quản lý hiệu quả hơn với phần mềm quản lý cầm đồ Morman


Ứng dụng phần mềm quản lý cho vay cầm đồ Morman , bạn sẽ không còn phải ghi ghi chép chép, lúc nào cũng bên cạnh 3-5 quyển sổ dày cộm, lo sợ mất mát dữ liệu nữa.


Phần mềm tích hợp đầy đủ tính năng, thay thế hoàn toàn sổ sách! Bạn chỉ cần nhập liệu thông tin ban đầu (dễ dàng import từ excel qua). Sau đó mọi giao dịch cho vay, nhắc nợ, đóng lãi , tất toán sẽ được thực hiện nhanh chóng chỉ bằng thao tác tạo phiếu. Từ thông tin đó phần mềm sẽ tính toán thu chi, doanh thu, lợi nhuận. Bạn dễ dàng xem các báo cáo này chỉ với một cú click chuột.