Tìm hiểu cách tính lãi suất bốc bát họ

Bốc bát họ là hình thức cho vay lãi được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây. Vậy bốc bát họ là gì? Cách tính lãi suất bốc bát họ như [...]

Đọc thêm

Bạn cần bao nhiêu quyển sổ để quản lý cho vay cầm đồ?

Với phương pháp quản lý cho vay cầm đồ bằng sổ sách thì một cửa hàng sẽ nhất thiết phải có những loại sổ sách sau phục vụ công tác quản lý cầm [...]

Đọc thêm

Cách thức vay trả góp ( bát họ )?

Vay họ góp là hình thức vay quen thuộc có từ thời xưa, với mục đích hỗ trợ tài chính cho những người vay gặp khó khăn về tài chính đang cần ti [...]

Đọc thêm

Cách quản lý nợ phải thu hiệu quả

Quản lý nợ phải thu của khách hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý tài chính nói chung và đặc biệt là tron [...]

Đọc thêm

Phần mềm cầm đồ sử dụng trên điện thoại

Với phần mềm quản lý cầm đồ trên điện thoại, dù bạn đi đâu, bất cứ thời gian nào bạn cũng có thể theo dõi quản lý được cửa hàng của mình một c [...]

Đọc thêm